Aidsfonds bezuinigt op belangenbehartiging van mensen met hiv

0

De Hiv Vereniging krijgt geen geld meer van het Aidsfonds voor de maatschappelijke en juridische belangenbehartiging voor mensen met hiv. In een verklaring stelt de vereniging dat het Aidsfonds mensen met hiv in de kou zet.

Bestuur en directie luiden de noodklok over de uitvoering van het nieuwe strategieplan van het Aidsfonds, waarbij ze gaan bezuinigen op activiteiten die ondersteuning bieden aan de meest kwetsbare mensen met hiv in Nederland. De Hiv Vereniging vindt dat Aidsfonds een verkeerde keuze maakt en geen rekening houdt met de belangen van deze kwetsbare groep.

Er zijn de afgelopen weken diverse gesprekken geweest tussen de vereniging en de Raad van Bestuur van het fonds over de invulling van de nieuwe strategie. Tussen het fonds en de vereniging is altijd een heldere taakverdeling geweest: het Aidsfonds doet aan fondsenwerving voor o.a. het financieren van de activiteiten van de vereniging, die al ervaringsdeskundige de belangen behartigt van mensen met hiv in Nederland.

Het fonds wil nu de individuele support aan mensen met hiv onderbrengen bij de vereniging, waarbij het beschikbare budget wordt gehalveerd. De maatschappelijk en juridische belangenbehartiging wordt in zijn geheel niet meer gefinancierd vanaf 1 september a.s.

De Hiv Vereniging is allereerst geen fonds dat individuele financiële ondersteuning biedt. Daarnaast past het ook niet in de genoemde taakverdeling of bij onze rol als belangenbehartiger die kritisch toezicht houdt op het beleid en de taakuitvoering van partijen als Aidsfonds”, stelt de Hiv Vereniging in hun verklaring.

“De  maatschappelijke en juridische belangenbehartiging is een van de pijlers van de Hiv Vereniging. Hiermee hebben we in het verleden bereikt dat mensen met hiv niet meer gecriminaliseerd mogen worden en dat we levensverzekeringen en hypotheken kunnen afsluiten. Maar ook in het heden staan we nog een groot aantal mensen per jaar bij met informatie en ondersteuning in geval van discriminatie op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of in de zorg.(…) Het vormt de ruggengraat van onze informatievoorziening en deskundigheidsbevordering op tal van thema’s en is bovendien de motor achter onze samenwerking met vele partijen in het veld.”

Door deze bezuinigingen kunnen een deel van de vragen die binnenkomen bij het Servicepunt niet meer worden afgehandeld en moeten ook lobbyactiviteiten deels per direct worden gestopt. 

De vereniging kondigt aan dat deze bezuinigingen onacceptabel zijn en gaat op zoek naar alternatieve financiële middelen om hun missie toch waar te kunnen maken.

Het Aidsfonds reageert vandaag met een eigen verklaring.  Je kunt het hier lezen.

Leave A Reply

Modellen gezocht hello gorgeous

hello gorgeous,
schrijf je nu in!

En ontvangt 1-3 keer per maand onze nieuwsbrief met nieuws en leuke acties.

Hartelijk dank!

Share This